Laatst bijgewerkt: 2020-2021

Rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, dient u ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een inbreuk op de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van een derde partij.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

Intellectueel Eigendom

De Service en zijn originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van DW Twente en zijn licentiegevers.

Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door DW Twente.

DW Twente heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat DW Twente niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid van de websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard moeten blijven bestaan na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantieclausules, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard moeten blijven bestaan na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantieclausules, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht, zonder rekening te houden met de bepalingen van het conflictenrecht.

Het niet afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een revisie van belang is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van te voren een kennisgeving te doen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door na het van kracht worden van deze herzieningen toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze Service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

[email protected]